Hem
Kommun Infartsparkering   Ant pl  Busslinje                                  Busshållplats  Till Brygga

Nacka        Nacka Strand, garage 210

Nacka       Järla Skolväg             65          71, 840                                              Lillängen            Nacka Strand

Nacka       Järla Trafikplats        10          Alla linjer öster ut, byte vid Lillängen Järla station       Nacka Strand
                                                              till linje 71 eller 840

Nacka        Nacka Station           90          Alla linjer öster ut, byte vid Lillängen Nacka Station     Nacka Strand
                                                              till linje 71 eller 840

Nacka        Sickla köpkvarter,
                 Parkeringshuset       103          Alla linjer öster ut, byte vid Lillängen Sickla station    Nacka Strand
                                                               till linje 71 eller 840

Nacka        Älta, Ekstubben         80          840                                                    Ekstubben         Nacka Strand
Uppdaterat 2014-06-03
Provided by Webforum